Du støtter: INGEN!

Du kan støtte en af disse organisationer og foreninger

ensom-nejtak.dk

Ensom-nejtak.dk er et online social platform for alle mellem 12-99+. Vi koncentrerer os både om forebyggende og bekæmpende arbejde mod ensomhed. Her kan du møde andre, være en del af et fællesskab i netop det tempo, som du ønsker og føler du kan overkomme.

Dette er for alle, som ønsker at være en del af fællesskaber, skabe nye venskaber, og som gerne vil bidrage positivt i samspillet med andre mennesker, og på den måde berige både eget og andres liv.

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse er en frivillig forening, der hovedsageligt er finansieret af private midler. Vi arbejder bl.a. lokalt fordelt i 13 områder i hele Danmark. Her ledes og fordeles arbejdet med dyreredning af frivillige områdeformand. I hvert område er der desuden tilknyttet en række frivillige kredsformænd og -assistenter til beredskabet. Derudover har vi et netværk af frivillige i hele Danmark, der hjælper familiedyr fra foreningens internater og dyr i naturen på vildtplejestationer. Endelig er det også frivillige, der kører foreningens dyreambulancer.

Dansk Søredningsselskab

Dansk Søredningsselskab er en almen nyttig forening med en bestyrelse og en række lokalafdelinger. Alle medlemmer af foreningen kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling, som afholdes i 
april. 

DSRS har følgende mission og vision: 

Mission
At forblive en almennyttig forening der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs.

Danmarks Indsamlingen

Danmarks Indsamling er hele Danmarks indsamling. En gang om året går 12 humanitære organisationer og DR sammen og samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at nå nogle af FNs verdensmål.

Der er 17 mål, som alle bidrager til en bæredygtig udvikling af verden og som regeringer, virksomheder, interesseorganisationer og private personer hjælper med at nå. Danmarks Indsamling arbejder inden for mål 1-4 og 6. Alle verdensmålene kan du finde her.