Du støtter: INGEN!

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse er en frivillig forening, der hovedsageligt er finansieret af private midler. Vi arbejder bl.a. lokalt fordelt i 13 områder i hele Danmark. Her ledes og fordeles arbejdet med dyreredning af frivillige områdeformand. I hvert område er der desuden tilknyttet en række frivillige kredsformænd og -assistenter til beredskabet. Derudover har vi et netværk af frivillige i hele Danmark, der hjælper familiedyr fra foreningens internater og dyr i naturen på vildtplejestationer. Endelig er det også frivillige, der kører foreningens dyreambulancer.

Foreningens øverste, beslutningstagende organ er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af foreningens kredsformænd, og der afholdes repræsentantskabsmøde en gang om året. Der aflægges blandt andet årsberetnign og regnskab. Repræsentantskabet vælger Præsident og Vicepræsident i direkte valg. Derudover består bestyrelsen af formændene for de 13 lokale områder. Ligesom bestyrelsen kan udpege individuelle medlemmer af bestyrelsen, der bidrager med en ønsket faglig viden.