Du støtter: INGEN!

Du kan støtte en af disse organisationer og foreninger

Dansk Søredningsselskab

Dansk Søredningsselskab er en almen nyttig forening med en bestyrelse og en række lokalafdelinger. Alle medlemmer af foreningen kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling, som afholdes i 
april. 

DSRS har følgende mission og vision: 

Mission
At forblive en almennyttig forening der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs.

Danmarks Indsamlingen

Danmarks Indsamling er hele Danmarks indsamling. En gang om året går 12 humanitære organisationer og DR sammen og samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at nå nogle af FNs verdensmål.

Der er 17 mål, som alle bidrager til en bæredygtig udvikling af verden og som regeringer, virksomheder, interesseorganisationer og private personer hjælper med at nå. Danmarks Indsamling arbejder inden for mål 1-4 og 6. Alle verdensmålene kan du finde her.

ensom-nejtak.dk

Ensom-nejtak.dk er et online social platform for alle mellem 12-99+. Vi koncentrerer os både om forebyggende og bekæmpende arbejde mod ensomhed. Her kan du møde andre, være en del af et fællesskab i netop det tempo, som du ønsker og føler du kan overkomme.

Dette er for alle, som ønsker at være en del af fællesskaber, skabe nye venskaber, og som gerne vil bidrage positivt i samspillet med andre mennesker, og på den måde berige både eget og andres liv.

Vi bruger cookies for at optimere oplevelsen af hjemmesiden.

F.eks. gemmes den valgte støttemodtager som en cookie.