Du støtter: INGEN!

Dansk Søredningsselskab

Dansk Søredningsselskab er en almen nyttig forening med en bestyrelse og en række lokalafdelinger. Alle medlemmer af foreningen kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling, som afholdes i 
april. 

DSRS har følgende mission og vision: 

Mission
At forblive en almennyttig forening der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs.

Vision
At være en samfundsmæssig organisation, som man gerne støtter, og hvis service og assistance målgrupperne efterspørger.
Typisk er der ca. 10-15 aktive personer involveret i driften af en afdeling.
Afdelingernes reddere har lokal tilknytning. Derfor er vores udrykningstid fra alarmeringen modtages til havnen forlades under 20 minutter. 

Det er ikke en forudsætning for at være redder, at man har båd - det væsentligste er interessen for at være med til at løse opgaven - sammen med 
andre. Det koster ikke noget at være aktiv - og humøret er som regel højt. 
I afdelingerne er der hver uge i sæsonen koordineringsmøde i det lokale klublokale (i sommerhalvåret kombineret med øvelser) - der er ikke 
mødepligt - men det er hensigtsmæssigt at deltage 2-3 gange månedligt. 

Der er faste procedurer for de operative aktiviteter, samt krav om særlig uddannelse for de frivillige i bådene. I forbindelse med hver øvelse og 
operation orienteres Lyngby Radio og Forsvarets Operationscenter.

Vælg hvilket formål du ønsker at støtte...
Find den webbutik eller det produkt du vil købe…
Klik ind på webbutikken og køb de ønskede produkter…
Vi støtter det valgte formål med en procendel af dit køb…

Vi bruger cookies for at optimere oplevelsen af hjemmesiden.

F.eks. gemmes den valgte støttemodtager som en cookie.